Search
Generic filters

Müügitingimused

1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS
Käesolevad OÜ A-TAHM (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.tahm.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).
Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
2. KAUPADE OSTMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE E-POES
E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.
Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega Kaubaga, mis on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
Ostukorv ja tellimuse vormistamine. Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. Ostukorvis on võimalik valida juurde ka valitud Kaubaga kokkusobivaid tooteid ning teenuseid, vajutades nupul „Näita kokkusobivaid tooteid“. Kauba tellimiseks tuleb valida sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.
Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupul „Vormista tellimus“ ning Ostja suunatakse makseviisi lehele, kus tuleb valida sobiv makseviis. Makseviisi saab Ostja muuta ka tellimuse viimases etapis. Sisestada tuleb Ostja andmed, soovi korral saab registreeruda toner4you püsikliendiks. Järgmises etapis saab Ostja valida tarneviisi ning vajutada nuppu “Edasi”. Järgnevalt ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik. Ostja saab valida makseviisi ning tasuda oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Toner4You arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.
Kaupade eest tasumine. Kaupade eest on võimalik tasuda eurodes: pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB, Luminor , LHV Pank). Pangalingi pakub Maksekeskus AS. Krediitkaardiga on võimalik tasuda, vajutades vastaval makseviisil ning järgides ekraanile kuvatavaid juhtnööre. Peale makse sooritamist saadab e-pood Ostjale Tellimusekinnituse. Kõiki toner4you e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Toner4you-i esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.
Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine. Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele 2-10 päeva jooksul. Täpsemalt transporditingimustega saab tutvuda siin.
Tellimuse vormistamisel tuleks Ostjal jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Toner4you ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Kaup antakse üle vaid Ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake Kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral teeb Ostja vastava märke saatelehele. Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt toner4you klienditeenindust aadressil info@toner4you.eu. Kolmandale isikule antakse Kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui Ostja on määranud tellimuses Kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada Kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust). Kui Ostja ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.
Taganemisõigus.
Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poest sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul.
Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Kauba füüsiliselt enda valdusesse.
Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Müügilepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb saata e-postiga info@toner4you.eu. Taganemisest saab teavitada ka klienditeeninduse vormi kaudu.
Taganemisõiguse puudumine. Taganemisõigus puudub juhul, kui: Ostjale on tarnitud tootja originaalpakendis Kaup ning Kauba kättesaamise hetkel toode pakend oli terve ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud.
Müügilepingust taganemine.
Lepingust taganemisel tagastab Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb OÜ Toner4you pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Müügilepingust taganeda.
OÜ Toner4you teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
Ostja peab Kauba OÜ Toner4you tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas OÜ Toner4you Müügilepingust taganemisest. Kauba võib tagastada kullerfirma kaudu. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.
Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või Ostja on esitanud Müüjale tõendid, et ta on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.
Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korra vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta pole järginud printeritootja antuid juhiseid printeri kulumaterjalide vahetamisel.
Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on OÜ Toner4you õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.
Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda on kirjeldatud e-poes või printeri tootja kasutusjuhendis, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.
Müügilepingu tühistamine. Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügitellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos müügitellimuse numbriga e-posti aadressile info@toner4you.eu. Müügitellimuse tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus.
Kasutatud printerid ja koopiamasinad ning nende kulumaterjalid nagu kassettid, toonerid, trumlid jne tuleks viia sobivasse jäätmete kogumisjaama. Jäätmejaamade asukohad leiab siit.
3. ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
Toner4you OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Toner4you OÜ tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
Toner4you OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga). 3.4 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.
4. VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
OÜ Toner4you ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
Kui Kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada e-posti aadressil: info@toner4you.eu
Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.
Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse OÜ A-TAHM pretensioonide esitamise tingimustest, mis on Müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud Ostja poolt enne Müügilepingu sõlmimist.
Müüja tagab, et e-poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks.
Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil 5151520 või e-posti aadressil: info@tahm.ee
Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@ttja.ee Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine
5. MUUD TINGIMUSED
Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab OÜ A-TAHM endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.
Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib a-tahm e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul a-tahm e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame Ostjal siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust toner4you klienditeeninduse telefonil 5151520.
6. TINGIMUSTE KEHTIVUS
Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 03.12.2019.

Ostukorv0
Sinu ostukorvis pole ühtegi toodet
Jätka ostlemist