Vastavalt ISO / IEC 19752 testimise soovitustele trükitakse standardne leht seni, kuni kolbampulli eluiga on lõppenud. Testleht on saadaval aadressil www.iso.org/jtc1/sc28 . 

ISO kasutas ISO / IEC 19752 metoodikat, et testida mustvalge trükikodade eluiga alates standardi kasutuselevõtust 2004. aastal. HP müüb ikka veel väikeses koguses toonerikassette, mille ressurss määratakse 5% täitmismeetodiga. Lisateavet teatud HP-mustvalgeid printereid kasutavate kassettide deklareeritud ressursside kohta leiate aadressilt www.hp.com/go/pageyield .