Garantii tingimused ja hooldus

A-TAHM OÜ garanteerib, et kui tema poolt taastatud (täidetud või renoveeritud) kassette kasutatakse nõuetekohaselt, siis kassetid ei põhjusta printerile või koopiaaparaadile vigastusi, ülemäärast kulumist või tööomaduste halvenemist.

A-TAHM OÜ garanteerib, et tema poolt taastatud kassett ei sisalda ebakvaliteetseid materjale või osi, samuti taastamisprotsessist tingitud vigu.

A-TAHM OÜ tagab kasseti töövõime 1 (ühe) aasta jooksul arvates kasseti müügihetkest, välja arvatud värvilised kassetid ning Samsung ja Xerox tüüpi kassetid, milledele tagatakse töövõime 6 (kuue) kuu jooksul arvates kasseti müügihetkest, kontoriseadme normaalse kasutamise ja nõuetekohase hoolduse korral.

Vastavalt garantiitingimustele remondib või asendab A-TAHM OÜ tema poolt taastatud kasseti, kui ilmnenud kujutise vea põhjuseks on ebakvaliteetsete materjade kasutamine või täitmise/taastamise tehnoloogiliste nõuete rikkumine.
Juhul, kui seadme töös esinevad häired on tingitud taastatud kassetist, taastab A-TAHM OÜ seadme töövõime omal kulul.
Garantiitööde teostamiseks tuleb toimetada kassett koos väljatrüki näidisega A-TAHM OÜ-i müügiesindusse.
Garantiijuhtumi korral teeb A-TAHM OÜ kõik endast oleneva kasseti võimalikult kiireks parandamiseks või asendamiseks.

Garantii ei kehti, kui defekt on tingitud:
- kassetti hoiti enne kasutuselevõttu liiga madala või kõrge temperatuuri ja õhuniiskuse tingimustes (nõutav vahemik +17° kuni +25°; 20% kuni 60% RH);
- kassetile on kasutamise käigus tekitatud mehhaanilisi ja/või keemilisi vigastusi (trumli kriimustused, täkked, näpu- või liimijäljed trumlil jne);
- kassetti on kasutamisel sattunud võõrkehi või –materjale (paberitükid, kirjaklambrid, putukad, kohv, suhkur jne);
- laserprinteri või koopiaaparaadi vigadest;
- kasseti kukkumisese või muu tugeva põrutuse tagajärjel;
- õnnetusjuhtumi (veeuputus, tulekahju jne) tagajärjel;
- kassetil puudub A-TAHM OÜ-i ID-kood.

Garantiiaja jooksul printimise kvaliteedi halvenemist kasseti osade loomuliku kulumise tõttu ei loeta garantiijuhtumiks, kui A-TAHM OÜ oli eelnevalt soovitanud kasseti renoveerimist, kuid klient otsustas siiski tellida täitmisteenuse.
Kui kasseti defektid osutuvad garantiitingimustele mittevastavaks, tasub töö tellija A-TAHM OÜ-ile kasseti remondi eest kehtiva hinnakirja alusel.